Misiune

Liceul Tehnologic “Clisura Dunării “ Moldova Nouă este  o instituție de învățământ  în care spiritul de echipă, onestitatea, multicultularitatea şi performanţa vor asigura integrarea economică, socială şi culturală. Școala oferă șanse egale tuturor elevilor, pentru a beneficia de toate facilitãțile pe care instituția le are și le va dezvolta continuu. Prin activitatea educaționalã a școlii noastre urmărim formarea unui absolvent competent, autonom, responsabil, în mãsurã sã decidã asupra propriei cariere și sã devinã cetãțean implicat activ în dezvoltarea durabilã a societãții.

Acțiunile de înaltã responsabilitate și calitate ale școlii urmãresc satisfacerea nevoilor de învãțare, pentru ca absolvenții sã se integreze profesional și sã realizeze activitãți performante, compatibile cu cele din UE.

 

Misiunea Noastra

Singura unitate de învăţământ liceal din Clisura Dunării oferă educație si instruire la nivelul standardelor Uniunii Europene, pentru dezvoltarea intelectuală, socială și profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregatire, ca o premisă de îmbogățire economică și culturală a comunității locale, regionale şi chiar europene.

Motivarea misiunii şcolii derivă din profilurile în care sunt pregătiţi elevii noştri, şi anume: profil real, uman şi tehnic, asigurând astfel forţa de muncă calificată pentru unităţile economice din zonă (şi nu numai) cât şi pregătirea tinerilor pentru a urma cursurile unor instituţii de învăţământ superior.

Scopul nostru? Sã oferim educarea și formarea profesionalã a tinerei generații pentru facilitarea accesului cu șanse egale la o societate dinamicã, integrarea pe piața muncii și în viața comunitãții.