Istoric

În anul 1966, s-a înfiinţat  la Moldova Nouă Şcoală Profesională pe lângă I.P.E.G. Bucureşti, secţia Moldova Nouă. În  1970,  Şcoala Profesională a trecut sub tutela Intreprinderii Miniere Moldova Nouă. Începând din anul 1975, a luat fiinţă Grupul Şcolar Industrial Minier, format din Şcoala Profesională şi Liceul Industrial Minier, unitate de şcolarizare sub tutela Ministerului Minelor, cu scopul de a furniza forţă de muncă calificată  pentru Intreprinderea minieră aflată în zona Moldova Nouă. Beneficiind de o dotare modernă la acea vreme şi spaţii adecvate, a devenit în scurt timp şcoala-etalon a Ministerului Minelor, fiind implicată în acţiuni de perfec­ţionare şi specializare organizate de Departa­mentul minier (schimburi de ex­perienţă naţionale şi internaţionale,  sesiuni de comunicări ştiinţifice).

Din anul 1977, Grupul Şcolar Industrial Minier preia şi Liceul Teoretic, ce își are rădăcinile în Școala Medie de Cultură Generală, înființată în 1956. În anul 1980 se înfiinţează Şcoala de maiştri, pe lângă Grupul Şcolar Industrial Minier, sub tutela Ministerului Minelor.

Din anul 1991, Grupul Şcolar Industrial trece sub tutela Inspectoratului judeţean Caraş – Severin sub denumirea Liceul Industrial Moldova Nouă.

În anul 2000, după unirea cu Şcoala Generală Nr. 4, devine cea mai mare unitate şcolară din judeţ, sub denumirea Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă.

Începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţii noastre şcolare i s-a atribuit numele de Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova Nouă, în urma HCL  nr. 47/18.04.2012.

Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova Nouă  este cea mai mare unitate de învăţământ din Clisura Dunării, fiind situat în zona centrală (în centrul nou al orașului). Unitatea noastră de învăţământ școlarizeaza elevi din orașul Moldova Nouă și  din toate localitățile din Clisura Dunării, datorită faptului că este singura unitate școlară de învăţământ liceal din zonă.

Suntem o  unitate şcolară pentru învatamânt de masă, finanțată din resurse publice, adoptând sistemul traditional de învățământ la forma de învățământ de zi, dar şi sistemul alternativ Step by step, începând cu anul şcolar 2009-2010.

În componenţa Liceului Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova Nouă în prezent sunt cuprinse şi următoarele structuri:

  • Şcoala Primară “Sf.Petru şi Pavel” Măceşti (cu predare în limba sârbă);
  • Şcoala Gimnazială “Sofia Arcan” Moldova Nouă- fosta Școală Generală nr. 3 (din anul şcolar 2011-2012);
  • Şcoala Gimnazială “Alexandru Moisi” Moldova Nouă –fosta Școală Generală nr.1 (din anul şcolar 2012-2013).